Cavlak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cavlak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cavlak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tüylü, Örtülü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cavlak kelimesinin anlamı:

sıfat Çıplak, tüysüz: 
     “Arkasına fırlayan külahını ben elimle tutup cavlak kafasına geçirdim.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tüylü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tüyü olan.

2. isim Uzun tüyleri olan kilim.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Örtülü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Örtüsü olan:
      “Ampir koltuklu, keten masa örtülü bir lokantaydı.” – Selçuk Erez

3. sıfat, mecaz Gizli, saklı.

4. zarf, mecaz Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.