Cehennemlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cehennemlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cehennemlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cennetlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cehennemlik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Öldükten sonra yerinin cehennem olacağı sanılan, cehenneme layık (kimse):
      “Gözlerini açıp kendini büyük bir ateş önünde bulunca cehennemde olduğunu anlayarak cehennemlik olduğum malumdu, dedi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim Hamamın ocağı, külhan.

3. sıfat Modern ekmek fırınlarında ateşin bulunduğu en sıcak bölüm.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cennetlik kelimesinin anlamı:

sıfat Öldükten sonra yerinin cennet olacağına inanılan (kimse), cennetmekân:

      “Bunu git hocadan sor, elbette benden, senden önce o cennetlik kişinin içine doğmuştur.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.