Çekilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çekilmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çekilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Atılmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekilmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Çekme işi yapılmak:
      “Ağlar çekiliyor dalyanlarda.” – Orhan Veli Kanık

2. -e Kendini geriye veya bir yana çekmek.

3. -den Bir işten, bir görevden kendi isteğiyle ayrılmak, istifa etmek:
      “Hiçbir zaman mebusluktan çekilmek niyetinde değilim.” – Tarık Buğra

4. nesnesiz Azalmak.

5. nesnesiz Yok olmak:
      İneğin sütü çekildi.

6. nesnesiz Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak:
      “Dükkân karmakarışık, mallar bayat, kibar müşteriler birer birer çekiliyor, ayaktakımı her gün artıyor.” – Halide Edip Adıvar

7. nesnesiz Geri gitmek, ricat etmek.

8. -den Katılmamak, vazgeçmek:
      Yarışmadan çekildi.

9. nesnesiz Katlanmak, üstlenmek, tahammül etmek:
      “Tabii kuaför salonu da çekilmez oluyor, sen konuşup güldürmeyince milleti.” – Elif Şafak

10. nesnesiz Tartılmak.

11. nesnesiz Parça hâlindeki et kıyma biçimine getirilmek.

12. nesnesiz, mecaz Uzaklaşmak, araya mesafe koymak:
      “Yalnız ben baştan boş bulundum, buna fazla sokuldum. Şimdi çekildiğimi de belli etmek istemiyorum.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Atılmak kelimesinin anlamı:

1. -den Atma işine konu olmak:
      “O romanlarda kırpılan, atılan yerler var mıdır?” – Adalet Ağaoğlu

2. -e Saldırmak, hücum etmek:
      Düşmanın üzerine atıldı.

4. -e Başlamak:
      “Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya’da ne çetin sergüzeştlere atıldılar.” – Falih Rıfkı Atay

5. -e Bir işe girişmek.

6. nesnesiz Patlatılmak:
      Silah atıldı. Top atıldı.

7. -den Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.