Çekişmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çekişmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çekişmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İtişmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekişmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz, -le İki yönünden karşılıklı çekmek:
      Halat çekişmek.

2. nesnesiz, -le Bir şeyi birbirine karşı çekmek:
      Bıçak çekişmek.

3. nesnesiz, -le Aralarında ad, niyet, kâğıt veya piyango çekmek:
      Kura çekiştiler.

4. nesnesiz, -le, mecaz Ağız kavgası etmek:
      “Seninle çekişmek lazım, büyük hareketlerin manasını anlamıyorsun.” – Peyami Safa

5. nesnesiz, -le, mecaz Üstün gelmek için karşılıklı çabalamak:
      Takımımız birincilik için çekişiyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İtişmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz, -le Birbirini itmek.

2. nesnesiz, -le Birbirini iterek şakalaşmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.