Centilmen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Centilmen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Centilmen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kaba, Görgüsüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Centilmen kelimesinin anlamı:

sıfat, İyi arkadaşlık eden, saygılı, görgülü, kibar (erkek):
      “Doğrusu ben o zamana kadar bu kadar zarif ve centilmen bir Türk generali görmemiştim.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaba kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı:
      “Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Taneleri iri:
      Kaba çakıl.

4. sıfat Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli:
      “Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

5. isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.

6. sıfat, mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü:
      “Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı.” – Osman Cemal Kaygılı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Görgüsüz kelimesinin anlamı:

sıfat Görgüsü olmayan:
      “Mağazalar, görgüsüz yeni zenginlerin zevklerine uygun yemek odası takımları ile doldurmuşlardır vitrinlerini.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.