Çepel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çepel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çepel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Duru

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çepel kelimesinin anlamı:

1. isim Kir, bulaşık, çamur, pislik.

2. isim Ürüne karışmış yabancı madde:
      Üzümün çepelini ayıkladı.

3. isim Çalı çırpı.

4. sıfat, halk ağzında Bozuk, kapalı (hava):
      “Şu saatte kar yağıyordur, daha fenası hava çepeldir, sokaklar çamurludur.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Duru kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak.

2. sıfat Pürüzsüz (ten):
      “Bu, duru beyaz tenli ve kıpkızıl dudaklı bir körpe Rus kızıydı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.