Cerbezeli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cerbezeli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cerbezeli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çekingen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cerbezeli kelimesinin anlamı:

sıfat Girgin, kolaylıkla ve inandırıcı söz söyleyen, dilli:

      “Benim arkadaş yakışıklıdır, cerbezelidir, sportmendir ve kuş beyinlidir.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekingen kelimesinin anlamı:

sıfat Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk (kimse), muhteriz:

      “Bunlar çoğunlukla çekingen, utangaç olurlardı.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.