Cesaretlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cesaretlenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cesaretlenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Korkmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cesaretlenmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Yılgınlığı gitmek, yüreklenmek, yiğitlenmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak:
      “Karanlık yerde insan korkmaz mıydı?” – Sait Faik Abasıyanık

2. nesnesiz Kaygı duymak, endişe etmek.

4. nesnesiz Yapamamak, cesaret edememek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.