Cesaretli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cesaretli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cesaretli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yüreksiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cesaretli kelimesinin anlamı:

sıfat Yürekli:

      “Daha cesaretli bazıları kucaklaşarak birbirlerini öperlerdi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüreksiz kelimesinin anlamı:

sıfat Yürekli olmayan, cesaretsiz, cüretsiz, tabansız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.