Çeşitli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çeşitli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çeşitli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tek Örnek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çeşitli kelimesinin anlamı:

sıfat Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi:

      “Duvar, çeşitli küçük kâğıtlara basılmış resimlerle kaplıydı.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tek Örnek kelimesinin anlamı:

sıfat Tekdüze.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.