Cesur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cesur– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cesur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Korkak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cesur kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yürekli:
      “Bu, yeterince cesur olamadığımın bir göstergesi olabilir.” – İhsan Oktay Anar

2. zarf Yürekli bir biçimde:
      “Erkeklere karşı ilk tanışmada cesur ve ümit verici davranırdı.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkak kelimesinin anlamı:

sıfat Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan):
      “Korkak bir adam değilim gibi geliyor bana. Ancak, en korkusuzların bile korktukları bir şey vardır sanırım.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.