Çevik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çevik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çevik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hantal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çevik kelimesinin anlamı:

sıfat,Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik:
      “Sofrada Atatürk’ün pek kuvvetli ve çevik birkaç arkadaşı vardı.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hantal kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kocaman, iri, kaba:
      “Epey iri ve hantal bir vücudu vardı.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

2. sıfat İşi, davranışları kaba ve yavaş:
      “Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.