Çevirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çevirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çevirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kabul etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çevirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyin yönünü değiştirmek:
      “Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. -i Öteki yüzünü görünür duruma getirmek:
      “Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu.” – Ömer Seyfettin

3. -i Döndürerek hareket ettirmek:
      “Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi.” – Sait Faik Abasıyanık

4. -i Yönetmek, idare etmek:
      “Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor.” – Haldun Taner

5. nesnesiz Durdurmak:
      Taksi çevirmek.

6. -i Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek:
      Arkadaşı bizi çevirip evine götürdü.

7. -i Geri göndermek:
      Kendisine yollanan parayı çevirmiş.

8. -i Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek.

9. -i Çevrilemek, tevil etmek:
      Sözü işine geldiği gibi çevirdi.

10. -den Çeviri yapmak:
      “Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş.” – Memduh Şevket Esendal

11. -i, -le Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak:
      Bağı duvarla çevirmek.

12. -e, -i Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek:
      Evlerini otele çevirdiler.

13. -e, -den Bir durumdan başka duruma geçmek.

14. nesnesiz Kâğıt oyunu oynamak.

15. nesnesiz İşlemek, yapmak:
      Yine ne işler çeviriyorsun bakayım.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabul etmek kelimesinin anlamı:

1. bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak:
      “Bu teşhisi ister istemez kabul eden çağdaş Batılı, hastalığın sınırlarını daraltmak ister.” – Cemil Meriç

2. yanına, katına almak:
      “Beni bahçesinde çınar ve dut ağaçlarının gölgesinde kabul etti.” – Ahmet Haşim

4. onaylamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.