cezir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –cezir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

cezir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yükselme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre cezir kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Kök.

2. isim, eskimiş, coğrafya Alçalma, Yükselmear karşıtı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yükselme kelimesinin anlamı:

1. isim Yükselmek işi, itila:
      “Pencereden çıkıp göğe yükselmeye başladı.” – İhsan Oktay Anar

2. isim Terfi:
      “Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.” – Anayasa

4. isim, jeoloji Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.