Cıbıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cıbıl– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cıbıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Giyinik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cıbıl kelimesinin anlamı:

1. sıfat, halk ağzında Çıplak.

2. sıfat, halk ağzında Yoksul, parasız, geçim darlığı çeken.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Giyinik kelimesinin anlamı:

sıfat

Giyinmiş olan:
      “Yarınlara güvenen sımsıkı giyinik / Gövdelerde eğreti / En süslü giysiler” – Behçet Necatigil

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.