Çift kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çift– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çift kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çift kelimesinin anlamı:

1. sıfat Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler).

2. isim Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.

3. isim Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.

4. isim Küçük maşa veya cımbız:
      Kuyumcu çifti. Saatçi çifti.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eşi olmayan, biricik, yegâne:
      “Hamit, biliyorsunuz edebiyatımızın tek dâhisidir.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Kadeh içinde belirli ölçüde olan (içki).

4. zarf Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar:
      Tek yesin de ne isterse yesin. Tek çalışsın da isterse arada yaramazlık da etsin.

5. zarf Yalnızca:
      Bunun için tek bir yol var.

6. sıfat, mecaz Hiç, hiçbir:
      “Tek kelime konuşmadan bu yokuşu indik.” – Refik Halit Karay

7. sıfat, matematik İki ile bölünemeyen (sayı):
      Üç, beş, yedi … tek sayılardır.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir