Çıkık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çıkık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çıkık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çekik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıkık kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması:
      Kolunda çıkık var.

2. sıfat Yerinden çıkmış (kemik veya organ).

3. sıfat Çıkıntısı olan:
      “Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yanlara doğru çekilerek gerilmiş gibi olan:
      Çekik göz. Çekik kaş.

2. sıfat İçeriye doğru kaçmış, batık:
      “Zayıf, ince uzun bir vücudu, kuru, çekik esmer bir yüzü var.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.