Çıkıntı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çıkıntı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çıkıntı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Girinti

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıkıntı kelimesinin anlamı:

1. isim Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm:
      “Gırtlağının çıkıntısı, hiddetli bir adamın yumruğu gibi titriyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. isim Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma.

3. isim, argo Kambur.

4. isim, mecaz Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Girinti kelimesinin anlamı:

isim Düz bir yüzeyde bulunan içeri girmiş bölüm:

      “İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.