Çıkışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çıkışmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çıkışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Girişmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıkışmak kelimesinin anlamı:

1. -e Bir kimseye hoşa gitmeyen bir davranışından dolayı sert sözler söylemek, azarlamak:
      “Ben de ona bile bile sert çıkıştım.” – Ahmet Kabaklı

2. nesnesiz Yeter olmak, yetmek:
      Param çıkışmadığı için arkadaşımdan borç aldım.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Girişmek kelimesinin anlamı:

1. -e Bir işi ele almak.

2. -e Başlamak:
      “Erkek arkadaşları ile sosyal nizam üzerinde sonu gelmeyen tartışmalara girişirdi.” – Haldun Taner

4. -e Birbirine karışmak.

5. -e, mecaz Dövmek.

6. -e, mecaz Kavgaya tutuşmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.