Çile kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çile– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çile kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Esenlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çile kelimesinin anlamı:

1. isim Zahmet, sıkıntı:
      “Bizim bu dünyadaki hayatımız da bir çileden ibaret olduğu düşünülecek olursa en münasip çilenin de burada olması icap ediyordu.” – Asaf Halet Çelebi

2. isim, din bilgisi Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Esenlik kelimesinin anlamı:

isim Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selamet, hastalık karşıtı:

      “Kendini böyle sağa sola dağıttıkça tadına varılmaz bir mutluluk, esenlik duyuyordu” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.