Çilekeş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çilekeş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çilekeş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Huzurlu, Dertsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çilekeş kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş, Hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş (kimse):
      “Aslı ile kalpı arasındaki farkı ancak o işin çilekeşleri bilir.” – Orhan Veli Kanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Huzurlu kelimesinin anlamı:

sıfat, Huzuru olan, rahat:
      “Beni orada sıcak bir yuva, huzurlu konuklar, mutlu bir kadın bekliyor.” – Reha Mağden

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dertsiz kelimesinin anlamı:

1. isim Üzüntü:
      “Göz göz oldu yüreğim, gözlerinin derdinden” – Halk türküsü

3. isim Ağrı.

4. isim, mecaz Sorun, kaygı:
      “Ne var ki dert evin satılması ile bitmeyecekti.” – Tarık Buğra

5. isim, halk ağzında Ur:
      Boynunda dert çıkmış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.