Çirkef kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çirkef– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çirkef kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Temiz, Duru

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çirkef kelimesinin anlamı:

1. isim Pis ve bulanık su:
      “Bağrışmalar oldu. Şerife ablam elinin çirkefiyle hemen koştu.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. sıfat, mecaz İğrenç ve bulaşkan (kimse veya şey).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Temiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı (I), pak, münezzeh, hijyen, hijyenik:
      “Ayak basacak tek adımlık temiz yer yok.” – Adalet Ağaoğlu

2. sıfat Özenle yapılmış:
      Temiz iş.

4. sıfat, mecaz Ahlakça lekesiz, necip, nezih.

5. sıfat Sabıkasız.

6. zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde:
      Temiz giyinmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Duru kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak.

3. sıfat, mecaz Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.):
      “Böyle duru bir mantık karşısında akan sular duruyordu.” – Ayşe Kulin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.