Çirkinlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çirkinlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çirkinlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Güzellik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çirkinlik kelimesinin anlamı:

1. isim Çirkin olma durumu:
      “Güzelliği görmekten, çirkinliğe bakıp da iğrenmeye vakit bulamaz.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. isim Çirkin olanın niteliği:
      “Cins kediler, leşlerini, çirkinliğini gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güzellik kelimesinin anlamı:

1. isim Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün:
      “Bizim balıkçı Süleyman doyamamış bu güzelliği seyretmeye.” – Elif Şafak

2. isim Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık:
      Onu sertlik değil güzellik yola getirir.

4. isim Güzel olan bir kimsenin niteliği:
      “Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa” – Âşık Veysel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.