Civar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Civar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Civar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Taşra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Civar kelimesinin anlamı:

1. isim Yöre (I):
      “Civarda başka vinç bulamamışlardı.” – Ayşe Kulin

2. isim Dolay.

3. sıfat Yakında olan:
      “O kadar kararlı, o kadar gözü pekti ki civar mahalleden gelen çocuklar bile onun ordusuna yazılmaya başladılar.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taşra kelimesinin anlamı:

isim,Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık:

      “Taşrada öğretmenlik ede ede saçı başı ağarmış, tatlı sözlü bir adamdı.” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    CİVAR TDK yazımı