Cıvık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cıvık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cıvık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Terbiyeli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cıvık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Fazla suyla karıştığı için biçimini koruyamayacak kadar sulanmış, cılk:
      Cıvık hamur.
      Cıvık çamur.

2. sıfat, mecaz Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Terbiyeli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Topluluk kurallarına uygun olarak davranan, müeddep:
      “Mamafih çok kibar, terbiyeli, nazlı ve vakur bir kadın.” – Etem İzzet Benice

2. sıfat Terbiye işlemi yapılmış (yemek).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.