Çizmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çizmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çizmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Silmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çizmek kelimesinin anlamı:

1. -i Çizgi çekmek.

2. -i Resmini yapmak, resmetmek:
      “Ben sizi yazar olarak değil, insan olarak çizmek istiyorum.” – Halide Edip Adıvar

3. nesnesiz Çizgiler hâlinde belirtmek, desenini yapmak:
      “Bir gün yine onlara görünmeden krokiler çiziyordum.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

4. -i Çizgi biçiminde yaralamak:
      İğne elimi çizdi.

5. nesnesiz Geçersiz kılmak için üzerine çizgi çekmek:
      Şu iki kelime gereksizdir, çiziniz.

6. -i, mecaz Kişiyle ilgiyi kesmek, bağı koparmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Silmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek:
      “Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi.” – Ömer Seyfettin

2. nesnesiz Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, kirlerini almak veya parlatmak:
      “Türküler çağırarak tahta siliyorlar.” – Yusuf Ziya Ortaç

4. -i Tahta malzemeyi makineyle düzgün ve pürüzsüz hâle getirmek.

5. -i, -den Üzerini çizerek atmak, yok etmek:
      Defterden adını silmişler.

6. -i, mecaz İlişkisini koparmak, yok saymak.

7. -i, -den, mecaz Üstünlük göstererek o alanda üstün olanları ikinci plana atmak:
      Takımı sahadan silmek.

8. -i, mecaz Ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek:
      “Senin gözlerin gönlümü dolduran kara düşünceleri silecek, beni korkulardan kurtaracaktır.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.