Çocukça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çocukça– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çocukça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olgunca

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çocukça kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çocuğa yakışan, çocuk gibi:
      “Bu, çocukça bir saplantı değildi.” – Ayla Kutlu

2. zarf (çocu’kça) Çocuğa yakışır bir biçimde.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olgunca kelimesinin anlamı:

1. sıfat Olgun gibi, olguna benzer.

2. zarf (olgu’nca) Olgun gibi, olguna benzer bir biçimde.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.