Çokça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çokça– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çokça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Azca

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çokça kelimesinin anlamı:

zarf Oldukça fazla, aşırı miktarda, fazlaca:

      “Benden utanırlar, odada çokça koca lakırtısı olsa kalkar kaçarlar.” – Memduh Şevket Esenda

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azca kelimesinin anlamı:

zarf Oldukça az.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.