Çökek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çökek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çökek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tümsek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çökek kelimesinin anlamı:

1. isim Çukur yer:
      “İplere dizdikleri küçük balıkları, borunun altındaki minicik çökeğe atmışlardı.” – Sait Faik Abasıyanık

2. isim Bataklık, sazlık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tümsek kelimesinin anlamı:

1. isim Küçük tepe, tüm (II), tümbek:
      “Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseği atladım. Kıyıdayım.” – Orhan Veli Kanık

2. isim Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik:
      “Bu uzun hayalden birdenbire önümde bir tümsek beni uyandırdı.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.