Çökertmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çökertmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çökertmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dikeltmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çökertmek kelimesinin anlamı:

1. -i Çöktürüp oturtmak:
      “Ve devesini çökertip gözyaşları içinde düşünceye daldı.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. -i Bulunduğu yere yıkmak, çökmesini sağlamak:
      “Böyle bir bahar taşmasında, bizim kerpiç evi çökertti.” – Sait Faik Abasıyanık

3. -i, mecaz Moral bozmak, dağınıklığa yol açmak:
      “Boş oturmak, aylak durmak insanı çabuk çökertir.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikeltmek kelimesinin anlamı:

-i Dik duruma getirmek, dik duruma gelmesini sağlamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.