Çolpa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çolpa– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çolpa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Becerikli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çolpa kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Ayağı sakat olan.

2. sıfat, eskimiş, mecaz Beceriksiz, eli işe yakışmayan, acemi:
      “Hareketleri çolpa, dikkati dağınık, tepkileri geç ve kesikti.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Becerikli kelimesinin anlamı:

sıfat Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane:

      “Halk, onun çok becerikli bir müdür olduğuna inanır.” – Salâh Birsel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.