Çorak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çorak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çorak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Verimli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çorak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Verimli olmayan (toprak):
      “Biz geçtiğimiz zamanlar Sina Çölü, Peygamber Musa’nın geçtiği zaman kadar ıssız, boş, kuru ve çoraktı.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Acı (su).

3. sıfat, mecaz Verimsiz, kısır:
      “Hayatımın en acı, en yaslı ve çorak zamanları başlamış oldu.” – Tarık Buğra

4. isim Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak.

5. isim Bazı toprakların yüzünde beyaz bir katman durumunda toplanan ve eskiden barut yapmakta kullanılan potaslı, sutlu tuz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Verimli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr:
      Verimli toprak.

2. sıfat Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli:
      “Dediğim gibi, yine de verimli olarak tartışılabilir.” – Nermi Uygur

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.