Coşkunluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Coşkunluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Coşkunluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sakinlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Coşkunluk kelimesinin anlamı:

isim Coşkunca yapılan iş, cuşiş, cuşuhuruş:

      “Yahya Kemal’in tarihimizi kucaklayan sevgisi, en büyük coşkunluğa İstanbul şehrinde varır.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sakinlik kelimesinin anlamı:

isim Sakin olma durumu, durgunluk, sessizlik, dinginlik, sükûnet:

      “Ağaçlar, çimler, çiçekler, ikindi güneşinin sakinliği içindeydiler.” – Çetin Altan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.