Coşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Coşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Coşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durgunlaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Coşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Duygu ve düşünceleri güçlü bir tepki ile dışarı vurmak, galeyan etmek:
      “Askerler sevgili efendilerinin yüzünü görür görmez coşuyorlar.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. nesnesiz Doğa olaylarından herhangi biri birdenbire çoğalıp hızlanmak:
      “Coşan sele dur diyorsun sen, dadı.” – Turan Oflazoğlu

3. nesnesiz Heyecanlanmak, içten içe kaynamak, aşırı duygulanmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durgunlaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Durgun bir duruma gelmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.