Çözüm kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çözüm– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çözüm kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sorun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çözüm kelimesinin anlamı:

1. isim Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal:
      “Ayrıca olasılıkları azaltmak da bir anlamda çözüme yaklaşmak demektir.” – Ahmet Ümit

2. isim, matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.

3. isim, matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sorun kelimesinin anlamı:

1. isim Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem:
      “Türkiye’ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır.” – Metin And

2. isim, mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.