Curcuna kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Curcuna– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Curcuna kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sessizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Curcuna kelimesinin anlamı:

1. isim Gürültülü, karışık durum:
      “Adnan yatağına uzanmış, dün geceki curcunayı düşünüyordu.” – Mithat Cemal Kuntay

2. isim Alaturka müzikte hızlı bir usul:
      “Sonra bir curcuna havası söyledi ve üç yabancı da dâhil olduğu hâlde salondakilerin hepsini oynattı.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sessizlik kelimesinin anlamı:

isim Ortalıkta gürültü olmama durumu, sükût:

      “Bilmez yalnız yaşayanlar / Nasıl korku verir sessizlik insana” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.