Daima kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Daima– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Daima kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zaman zaman

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Daima kelimesinin anlamı:

zarf, Her vakit, sürekli olarak:
      “Onu daima öper ve sefere çıkacakları zaman en sonra ona veda ederlerdi.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zaman zaman kelimesinin anlamı:

zarf Ara sıra:
      “Kendisini zaman zaman tutan bu nöbetten kurtulmaya çalıştı.” – Samim Kocagöz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir