Daimi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Daimi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Daimi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Geçici

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Daimi kelimesinin anlamı:

sıfat, Sürekli:
      “Bununla beraber daimî mağlubiyetlerin acısıyla sarsılıyorduk.” – Asaf Halet Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geçici kelimesinin anlamı:

sıfat Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar:

1. sıfat Çok sürmeyen:
      “Bunu evvela gençliğe mahsus geçici bir heves zannettim.” – Peyami Safa

2. sıfat Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı:
      “Eğer yazmaktan para ve ün gibi iki geçici kıymet ve zevk elde edemezsem acaba yazı yazar mıydım?” – Halide Edip Adıvar

4. isim Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu:
      “Onları sokakta gördüğünüz zaman adi bir geçiciden farklı bulmazsınız, sanırsınız ki bir yazıcı ticarethanesine gidiyor.” – Cenap Şehabettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.