Dakik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dakik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dakik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Savsak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dakik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzenli işleyen, aksamayan.

2. sıfat, mecaz Zamanı kullanmada çok dikkatli olan, her şeyi zamanında yapmaya özen gösteren.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Savsak kelimesinin anlamı:

sıfat İhmalkâr.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.