Dalgalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dalgalanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dalgalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durulmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dalgalanmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Üzerinde dalga oluşmak.

2. nesnesiz Renk, ton değiştirmek:
      “Yüzünde belli belirsiz bir pembelik dalgalanmıştı.” – Haldun Taner

3. nesnesiz, mecaz Hareketli olmak, kıpırdamak:
      “Kadının simsiyah saçları, gelişigüzel rüzgârın önüne bırakılmış, dalgalanıyor.” – Esat Mahmut Karakurt

4. nesnesiz, mecaz Tutarlı olamamak, tutarlı davranışlarda bulunamamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durulmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Duru duruma gelmek:
      “Akmayan su, kımıldanmayan, olduğu yerde bir çukurun içinde pıhtılaşan, ağırlaşan durgun ve durulmuş su ölümü hatırlatır bana.” – Nazım Hikmet

2. nesnesiz Gürültü, kımıldanış, karışıklık, yağış, yel dinmek, sükûn bulmak:
      “Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu, dalgalar durulmamış, yalnız biraz ağırlaşmıştı.” – Azra Erhat

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.