Dalgınlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dalgınlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dalgınlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dikkat etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dalgınlık kelimesinin anlamı:

1. isim Dalgın olma durumu:
      “Kendisine bir dalgınlık ve unutkanlık gelmiş.” – Peyami Safa

2. isim Dalgınca davranış:
      “Hamal benim dalgınlığımdan istifade ederek birdenbire bir kedi gibi fırladı ve koşmaya başladı.” – Kemal Bilbaşar

3. isim Derin uyku durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dikkat etmek kelimesinin anlamı:

dikkat etmek, dikkat göstermek:
      “İyi oldu ağzının payını verdiğim, artık bana karşı daha dikkatli olur.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.