Dangalak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dangalak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dangalak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Akıllı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dangalak kelimesinin anlamı:

isim, teklifsiz konuşmada Akılsız, düşüncesiz kimse:
“Bu dangalağın hiçbir şeyden haberi yoktu.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akıllı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil:
      “İkisi de zeki adamdı, akıllı adamdı, yapıcı adamdı.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. ünlem Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.