Dar Kafalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dar Kafalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dar Kafalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yenilikçi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dar Kafalı kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz  Kavrayışı az, anlayışı kıt, yenilikleri benimseyecek yetenekten yoksun (kimse):

      “Bu derece taassup gösterecek bir dar kafalı olmamalı idi.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yenilikçi kelimesinin anlamı:

sıfat Yenilikten yana olan:

      Yenilikçi bir yazar.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.