Daracık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Daracık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Daracık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Genişçe

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Daracık kelimesinin anlamı:

sıfat Çok dar:

      “Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Genişçe kelimesinin anlamı:

1. sıfat Biraz geniş:
      “Birkaç hafta sonra Paris’ten genişçe bir zarf almıştım, içinden büyücek bir fotoğraf çıkmıştı.” – Adalet Ağaoğlu

2. zarf Uzun uzun:
      “Buluştuk, görüştük, daha da genişçe konuşmak için beni evine, akşam yemeğine götürdü.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.