Daralmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Daralmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Daralmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bolalmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Daralmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Dar duruma gelmek, küçülmek:
      “İleride yolun daraldığını göre göre gaza yüklendi.” – Elif Şafak

2. nesnesiz Azalmak:
      “Yıllar geçer, bir gün bakarsınız vakitler daralmış.” – Reşat Nuri Güntekin

3. nesnesiz Zayıflamak:
      “Hafızası o kadar daralmış, bir sene evvelini hatırlamıyor gibi.” – Sait Faik Abasıyanık

4. nesnesiz, mecaz Güçleşmek, zorlaşmak:
      Geçimi daraldı.

5. nesnesiz, mecaz Sıkışmak:
      “Daralan soluğu ile çıkamayacağı merdivenleri oğlunun da çıkmasını yasaklıyordu.” – Necati Cumalı

6. nesnesiz, mecaz Başı dara gelmek, bunalmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bolalmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz, halk ağzında

Bollaşmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.