Davalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Davalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Davalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Davacı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Davalı kelimesinin anlamı:

1. sıfat, hukuk Dava edilen (kimse), müddeialeyh.

2. sıfat Davası olan (kimse):
      “Mübaşir ilk duruşmanın davacı ve davalısını çağırıyordu.” – Ayşe Kulin

3. sıfat Dava konusu olan:
      Bu ev davalıdır.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Davacı kelimesinin anlamı:

isim, hukuk

Dava eden kimse, savlayıcı, müddei:
      “Davacının iddialarında hiçbir delil yoktu.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.