Dayanıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dayanıklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dayanıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çıtkırıldım

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dayanıklı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil.

2. sıfat, mecaz Metanetli, metin, mütehammil:
      “Anadolu çocukları ne dayanıklı adamlardır.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıtkırıldım kelimesinin anlamı:

sıfat Aşırı incelik, dayanıksızlık ve çekingenlik gösteren (kimse):

      “İstanbul’un çıtkırıldım hanımlarıyla benim gibi bir kaba asker geçinemez.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.