Dayanıksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Dayanıksız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Dayanıksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Metin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dayanıksız kelimesinin anlamı:

sıfat Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Metin kelimesinin anlamı:

1. isim Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst:
      “Aslında kâğıda gerek yoktu çünkü bütün metni satır satır ezbere biliyordu.” – Elif Şafak

2. isim Basılı veya el yazması parça, tekst:
      “Eserin Farsça metninin yazma nüshaları arasında da bazen oldukça büyük farklara tesadüf edilmektedir.” – Asaf Halet Çelebi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.