Değersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Değersiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Değersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kıymetli, Erdemli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değersiz kelimesinin anlamı:

sıfat Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz:
      “Peki öyleyse neden söz vermeyi değersiz bulmuşuz?” – Nermi Uygur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kıymetli kelimesinin anlamı:

sıfat Değerli:
      “Zamanımızda kıymetli şeylerin muhafazası güçleşti.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erdemli kelimesinin anlamı:

sıfat Erdemi olan, faziletli, faziletkâr:
      “Şu beğenmediğiniz toplumdan daha soylu ve erdemlisini nasıl yaratabilirdik?” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.