Değişken kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Değişken– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Değişken kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durağan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değişken kelimesinin anlamı:

1. sıfat Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil:
      “Dekor, hayatın sahneleri kadar değişken olmalıydı.” – Adalet Ağaoğlu

2. isim, matematik Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.

3. isim, matematik Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

4. isim Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.

5. isim Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durağan kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit:
      “Sessizce gezinecek çevresinde, durağan bir yıldız gibi gökle birlikte dönecek o.” – Turan Oflazoğlu

2. sıfat, mecaz Etkin olmayan, gelişmemiş.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.